Sidhuvudbild

Om oss

Uppe på Igelbodaplatån med skogen runt knuten ligger vår förskola i bottenvåningen på ett flerfamiljshus. Vi är ett föräldrakooperativ med Montessoriinriktning som har runt 25 barn och två avdelningar. Vår gård är stor och härlig med många klätterträd, backar och bergknallar. Det är lätt att ta sig hit både med tåg och med bil.
Vi lägger stor vikt vid god kvalitet, kompetent personal och engagerade föräldrar.

Hitta hit

demobild

Vår vision

Med montessoripedagogiken som grundsten uppmuntrar vi barnets inneboende upptäckarlust. Varje barn sätts i centrum så att barnets individuella behov tillgodoses och därmed utvecklas till självständiga, ansvarstagande individer med självkänsla och empati.

Öppettider

För närvarande är förskolans öppettider, enligt styrelsebeslut, 7:30-17:00 måndag till fredag. Öppettider diskuteras årligen på årsmötet där beslut tages av föräldrarna angående tider då förskolan skall vara öppen för verksamhet. Finns annat behov av öppettider kontaktas förskolechef/styrelsen. Enligt Nacka kommuns regler ska plats erbjudas enligt kundens behov mellan 6:30-18.00 och då förskolan är stängd. Detta kan betyda att barnet kan erbjudas plats på annan förskola under tiden Pyramiden är stängd.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in