Sidhuvudbild

Om oss

5Y5A1340.jpg

Uppe på Igelbodaplatån med skogen runt knuten ligger vår förskola i bottenvåningen på ett flerfamiljshus. Vi är ett föräldrakooperativ med Montessoriinriktning som har runt 25 barn och två avdelningar. En småbarnsavdelning och en syskonavdelning. För att följa barnens behov kan gränsen mellan avdelningarna variera beroende på barngruppen. Vår gård är stor och härlig med många klätterträd, backar och bergknallar. Det är lätt att ta sig hit både med tåg och med bil.
Vi lägger stor vikt vid god kvalitet, kompetent personal och engagerade föräldrar.

Vill du ställa dig i kö? Ta kontakt med oss.

Hitta hit

Kontaktuppgifter

Adress:
SALTSJÖBADENS MONTESSORIFÖRSKOLA PYRAMIDEN
Svartkärrsvägen 30A, 133 32 SALTSJÖBADEN
Telefon nummer: 070-777 67 62
eller 08-717 05 28
E-post: pyramidenforskola@gmail.com
Förskolechef: Cathrin Kindblad 070-777 67 62
Ordförande: Stella Waldenström 072-018 14 75

Öppettider

För närvarande är förskolans öppettider, enligt styrelsebeslut, 7:30-17:00 måndag till fredag. Öppettider diskuteras årligen på årsmötet där beslut tages av föräldrarna angående tider då förskolan skall vara öppen för verksamhet. Finns annat behov av öppettider kontaktas förskolechef/styrelsen. Enligt Nacka kommuns regler ska plats erbjudas enligt kundens behov mellan 6:30-18.00 och då förskolan är stängd. Detta kan betyda att barnet kan erbjudas plats på annan förskola under tiden Pyramiden är stängd.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in