Sidhuvudbild

Förälder på förskolan

Pyramiden är en föräldrakooperativ förskola. För oss medlemmar betyder det delaktighet. Den delaktigheten innebär både ansvar och möjligheter.

Medlemmarna bidrar till verksamheten genom styrelsearbete, specifika ansvarsområden, arbetsgrupper och trädgårdsdagar. Det kräver ansvarstagande, engagemang och dynamik. Grundläggande är också att vi allesammans förstår och visar hänsyn för personalen och verksamheten som leds av vår förskolechef.
Vi kan påverka genom nära kontakt med personal och styrelse.

Att vi som medlemmar bidrar till verksamheten ger också gemenskap på många plan.

Till skillnad från många andra föräldrakooperativ använder vi oss inte av jourföräldrar då personal är sjuk, utan kallar in vikarier efter behov.