Sidhuvudbild

Montessori

Montessori är en pedagogik som utformats av Maria Montessori (1870-1950). Hon var Italiens första kvinnliga läkare och via sina observationer av barna och barns utveckling identifierade hon kraften av barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Maria Montessori nominerades flera gånger till Nobels fredspris.
Intressen varierar med mognad och ålder och barnet är speciellt mottaglig för olika slags kunskap beroende på vart de befinner sig i sin utveckling. Med rätt stimulans och miljö, vilket montessoripedagogikens material och rum kan erbjuda, tar vi vara på barnets egna inneboende resurser och personliga utveckling. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv!” Inga onödiga hinder för barnets aktiviteter utan målet är barnets egen strävan mot självständighet. ”Kan själv!” är ett ljuvligt uttryck i en montessorilärares öra. Detta uppmuntras och möjlighet till utforskande och lärande ges på en individuell nivå. Via lek och stimulans får barnet utlopp för fantasi, skapande och svar på frågor de har. Tid finns så barnet kan arbeta/leka ostört i sin egen takt och finna den ovärderliga koncentrationen där barnet kan växa mentalt, själsligt och erfarenhetsmässigt.

Mer information om Maria Montessori och pedagogiken finns på följande adress: http://www.montessoriforbundet.se

Motessori.jpg