Sidhuvudbild

Personal

Förskolan består av fem fastanställda pedagoger, en resurs och en kock. Varje år går samtliga i personalen på brandutbildning samt barn- och olycksfallskurs.Vidareutbildning och kompetensutveckling för personalen sker löpande.

5Y5A1315.jpg

Förskolechef

Cathrin- förskollärare

Pärlan

Sara - barnskötare och Småbarnsmontessoripedagog

Pärlan

Adraa - barnskötare

Snäckan

Palwasha - barnskötare och Montessorilärare i mars 2019.

Snäckan

Lena-Marie- förskollärare

Snäckan

Shaneela- barnskötare, vikarie / resurs

Pyramidens kök

Sandro- kock